Új GINOP-felhívás a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére

Elindult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-1.2.8-20) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások – ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások – munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán keresztül.

Keretösszeg, támogatás

A tervezett keretösszeg 33,3 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be; konzorcium nem pályázhat.

A kormány 1300–1600 támogatott támogatási kérelemmel számol; egy projekt 5 millió – 153,5 millió forint közötti visszatérítendő támogatásban részesülhet.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió forint/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió forint/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió forint/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió forint/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió forint/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer forint/alkalmazott az 50. főtől.

Az összköltség maximum 70 százalékát elérő visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. (Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20 százalékát.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés.
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódógyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzéseés kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
 • Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele.
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 • Általános (rezsi-) költségek.
 • Ingatlan bérlés.
 • Forgóeszköz vásárlás.

Forrás

https://startup-pannonia.eu/uj-ginop-felhivas-a-koronavirus-jarvany-hatasainak-enyhitesere-